±

TMI Kenniscentrum

Jouw kennispartner
voor Mediawijsheid.

Over ons Kenniscentrum

Samen maken we de wereld mediawijs.

Moeilijke thema's zoals online discriminatie, de invloed van data en het effect van de digitaliserende wereld gaan wij daarbij niet uit de weg.

Talloze maatschappelijk betrokken kennispartners - groot én klein - helpen ons hierbij. Samen hebben we de kennis en middelen om onze doelgroep handvatten te bieden om de digitalisering en de bijbehorende complexe maatschappelijke ontwikkelingen de baas te blijven.
Bij het TMI kenniscentrum geloven we in de kracht van co-creatie. Samen met onze kennispartners en de doelgroep zijn wij continu op zoek naar manieren om maatschappelijke, digitale en complexe thema's te duiden.

We signaleren veranderingen en identificeren de blijvende trends. Met behulp van de bijbehorende wetenschappelijke kennis maken we de vertaling naar handelingsperspectieven.

Verspreiding van kennis

Samen met onze kennispartners formuleren we leerdoelen op basis van de thematiek en actualiteiten. Zo kunnen we de praktische vertaling maken naar wat er speelt in onze samenleving

± Netwerk aan kennispartners

Ons groeiende netwerk bestaat uit universiteiten, onderzoekers, innovatieve en maatschappelijk betrokken bedrijven en relevante vakmensen - samen identificeren we trends en verzamelen we relevante kennis in onze databank

Koppeling met actualiteit

Om urgentie en duiding te bieden koppelen we de vergaarde kennis aan actualiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen, zodat iedereen snapt waarom die thema's belangrijk zijn

Onze onderzoeksthema’s

/ Een selectie van de thema's die wij behandelen en monitoren, samen met onze partners

Online verslaving

Cybercrime

Polarisatie

Datahandel

Online Hate Speech

Reclamewijsheid

Chatgroepen

Money muling

Nieuwe thema samen?

Verantwoord Gamen

Cybercrime

Desinformatie

Databewustzijn

Chatgroepen

Online Hate Speech

Reclamewijsheid

Money muling

Een nieuw thema samen onderzoeken?

Verantwoord Gamen

Cybercrime

Desinformatie

Databewustzijn

Chatgroepen

Online Hate Speech

Reclamewijsheid

Money muling

Een nieuw thema samen onderzoeken?

Trotse Kennispartners

Benieuwd naar hoe wij deze kennis vertalen?

Ga naar TMI Academy