TMI Blog

Nieuw schoolcuricculum dwingt anticiperende blik af

Digitale geletterdheid maakt, samen met online onderwijs, steeds meer een opkomst. Per 2023 moeten scholen mediawijsheid zelfstandig kunnen voorzien aan leerlingen. Toch is TMI Academy ervan overtuigd dat zij nog steeds iets voor scholen, op een vernieuwende en coronabestendige manier, kunnen betekenen.

Sinds de aftrap van de 2006-gedateerde invulling van het onderwijs, oftewel het
schoolcuricculum, is er veel veranderd. Schoolboeken transformeerden naar digiborden en
stiekeme briefjes in de klas werden berichten in de groepsapp. De laatste jaren hebben
meerdere leraren, schoolleiders en experts de hoofden bij elkaar gestoken om de
hedendaagse schoolinvulling weer relevant te maken voor scholieren. Hieruit blijkt dat
digitale geletterdheid een van de grotere aandachtspunten is om te introduceren in het
klaslokaal. Uit een onderzoek van de monitor digitale geletterdheid blijkt dat leerkrachten de
online kennis van leerlingen gemiddeld op een 4,9 schatten (op een schaal van 1 tot 10). Uit
datzelfde onderzoek blijkt dat leerkrachten wel degelijk aandacht besteden aan wegwijs
worden op de computer, maar dat er zelden gebruik wordt gemaakt van een leerlijn.

Perfecte plaatje

Volgens Elja Daae, social media spreker en auteur, is het nieuwe curicculum in 2023
introduceren veel te laat. Niet alleen voor de hand liggende gevaren van sociale media, zoals
oplichting en sexting, liggen op de loer voor scholieren. We moeten volgens de content
koningin verder kijken dan onze directe problemenneus lang is. ‘’Jongeren hebben de online
wereld deels verkend maar ze weten nog lang niet alles. Verslaving, depressie en anorexia
kunnen allemaal via social media voorbijkomen. Wat we ook niet moeten vergeten is dat
scholieren heel vaak het perfecte plaatje krijgen voorgeschoteld. Ik denk dat jongeren te
weinig begeleiding krijgen met hierin omgaan.’’ Volgens Daae kunnen kleine gestes al een
groot verschil maken, mits deze goed worden uitgevoerd. ‘’Als je een moment in de week
pakt om over kinderen hun telefoongebruik te praten zou dat al heel veel schelen. Het is net
alsof we onze jongeren compleet loslaten in de online wereld. Als we het dan over sociale
media hebben lijkt er meteen een boeman te ontstaan. Dat is zonde. Het is toch te gek dat je
vrienden kan worden met iemand aan de andere kant van de wereld?’’

Leerlijn

Doordat digitale geletterdheid nog niet is opgenomen in het curicculum maken scholen
gebruik van eenmalige subsidies en losse projecten. Wanneer mediawijsheid onderdeel is
van het vakkenpakket komt er voor scholen meer budget vrij om dit vakgebied tactischer
aan te pakken. Eenmalige projecten en subsidieprojecten worden vervangen door een
doorlopende leerlijn, aanbestedingen en lange termijncontracten. TMI Academy heeft
daarom in de afgelopen maanden een unieke, coronabestendige lesmethode voor scholen
ontwikkeld. ‘’Op de achtergrond zijn we heel veel bezig met hoe we over 5 jaar nog steeds
een duurzaam product neer kunnen zetten. In 2023 is er een nieuw curicculum en wij
denken dat dat voor veel scholen het definitieve moment is om te bepalen hoe ze die doelen
gaan aftikken. Dat kan zijn dat ze zich aansluiten bij een bekende uitgever met een nieuw
boek. Wat wij hopen is dat ze de stap wagen om voor een innovatief lesprogramma te
kiezen.’’

Met de nieuwe projectperiodes komen ook een aantal nieuwe onderwerpen aan
bod. ‘’Twee jaar lang gaan we langs op scholen met projectweken om van hun te leren. We
spreken en testen zowel teamleiders als docentenpanels. Hetzelfde geldt voor leerlingen, we willen
leerlingenpanels, ervaringen tijdens de projectweek zelf en interviews afnemen. Al die
informatie gaat uiteindelijk leiden tot een product wat scholen willen.’’

Wil je meer kennis van Mediawijsheid?

Bekijk TMI's aanbod